Zonnepark Zuyderzon Almere officieel geopend

Op donderdag 3 oktober 2019 is zonnepark Zuyderzon in Almere officieel geopend. Een kleine 100.000 zonnepanelen vangen sinds begin juli de zon op. Inmiddels heeft het park al groene stroom opgewekt voor het jaarverbruik van zo’n 3.000 huishoudens (ruim 9 miljoen kWh). Met Zuyderzon komt gemeente Almere weer een stap dichter bij het doel om energieneutraal te worden.

Wethouder duurzaamheid Jan Hoek van de gemeente Almere, gedeputeerde Jop Fackeldey van de provincie Flevoland en algemeen directeur HVC, Dion van Steensel, waren aanwezig bij de opening. Evenals een groepje inwoners uit Almere die via de lokale energiecoöperatie De Groene Reus financieel hebben geparticipeerd in het zonnepark. Een van hen – met zijn 19 jaar een van de jongste investeerders - verrichtte samen met de gemeente en de provincie de symbolische openingshandeling.

35 voetbalvelden met zonnepanelen

De aanleg van zonnepark Zuyderzon verliep vlot. Half maart werd de eerste paal geslagen en vier maanden later werd de eerste groene stroom geleverd. Het zonnepark, gelegen aan Caissonweg 2 in Almere, is 25 hectare groot. Dat is vergelijkbaar met 35 voetbalvelden. De 98.560 zonnepanelen die er liggen, produceren per jaar zo’n 30,5 miljoen kWh elektriciteit. Dit is goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van 10.000 huishoudens. Naast het opwekken van duurzame energie zorgt zonnepark Zuyderzon ook voor een vermindering van CO2-uitstoot met circa 19.000 ton per jaar.

Almeerders doen mee
Zonnepark Zuyderzon stond open voor financiële participatie. Inwoners van Flevoland konden al vanaf 50 euro investeren en zo meeprofiteren van de opbrengsten van het park. De inschrijving is inmiddels gesloten. In totaal is 800.000 euro aan investeringen ontvangen.

Zonnepark Zuyderzon Almere is een samenwerkingsverband van HVC en Sunwatt. Energiecoöperatie De Groene Reus organiseerde namens Zuyderzon de financiële participatie.

Meerwaarde voor Almere

Zuyderzon Almere pacht de grond van de gemeente en realiseert de zonneenergie-installatie. De gemeente heeft in een openbare aanbesteding hun plan als best beoordeeld. Naast de bijdrage aan de energietransitie, creëert de bouw en het beheer van het zonnepark Zuyderzon werk voor inwoners van Almere.  

Betrokken partijen

Gemeente Almere

Het programma ‘Energie werkt!’ draagt bij aan een ‘energieneutraal’ Almere in 2022. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare  energiebronnen. Een energieneutrale stad kunnen we alleen met elkaar bereiken. Bewoners, bedrijven, scholen en verenigingen worden met de campagne ‘Almere geeft Energie’ gewezen op de vele voordelen van duurzame en hernieuwbare energie: lagere maandlasten, een comfortabele woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezond bestaan.

Over HVC

HVC ondersteunt aangesloten gemeenten om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie, lokale warmte en geothermie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind. HVC levert de geproduceerde energie aan gemeenten, waterschappen en particulieren (HVC KringloopEnergie). Daarnaast is HVC verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Over Sunwatt<u5:p></u5:p>

Sunwatt BV is een dochtermaatschappij van de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij (WBI) en houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van zonne-energieprojecten. WBI heeft sinds 2005 als missie ‘bouwen aan een duurzame leefomgeving’ en ontwikkelt, helpt realiseren en investeert in wind en zonne-energie bedrijven en projecten in Nederland en internationaal. In Nederland heeft Sunwatt succesvol Solarpark De Kwekerij en De Groene Weuste helpen realiseren. Twee bijzondere zonneprojecten waarbij een gezonde economische basis voor de twee projecten gecombineerd is met een hoog maatschappelijk, landschappelijk en ecologisch rendement, ofwel lange termijn waarde creatie voor alle belanghebbenden.

Over De Groene Reus

De Groene Reus initieert en faciliteert namens zijn leden duurzame projecten die bijdragen aan een democratische energietransitie in Flevoland. De Groene Reus heeft geen vast personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers en zzp’ers. Zo houdt zij de kosten van de coöperatie zo laag mogelijk.<u5:p>