De gemeente Almere en Zuyderzon Almere B.V. realiseren een zonnepanelenveld op bedrijventerrein De Vaart 4. Zuyderzon Almere is een combinatie van HVC en Sunwatt. Het zonneveld zal de naam Zuyderzon Almere dragen. Deze pagina bevat meer informatie over het project.

Werken aan groene energie

Almere wil een energieneutrale stad worden. Dit houdt in dat straks alle verbruikte energie in Almere afkomstig is van onuitputtelijke, hernieuwbare energiebronnen. Fossiele energiebronnen zoals kolen, aardolie en gas zijn dan verleden tijd. Ons doel een Growing Green City te zijn, kan de gemeente Almere alleen realiseren met bewoners en ondernemers samen. Daarom werkt zij in de ontwikkeling van het zonneveld Zuyderzon Almere samen met Zuyderzon Almere en de Almeerse energiecoöperatie De Groene Reus. De samenwerkende partijen maken het mogelijk voor alle bewoners van Almere om een beetje eigenaar te worden van het zonneveld en zonnestroom af te nemen.

Zonneveld Zuyderzon Almere

Zonneveld Zuyderzon wordt aangelegd tussen de Grote Vaartweg, Pontonweg en Vlonderweg. Het gaat om een gebied van ongeveer 25 hectare en het zonneveld wordt daarmee bijna net zo groot als 50 voetbalvelden. De zonnepanelen zullen naar verwachting een vermogen leveren van ruim 30 MWp en voorzien dan minimaal 9000 huishoudens van stroom.

Meerwaarde voor Almere

Zuyderzon Almere pacht de grond van de gemeente en realiseert de zonneenergie-installatie. De gemeente heeft in een openbare aanbesteding hun plan als best beoordeeld. Naast de bijdrage aan de energietransitie, creëert de bouw en het beheer van het zonnepark Zuyderzon werk voor inwoners van Almere. Belangrijk vindt de gemeente dat via de energiecoöperatie De Groene Reus [link: www.degroenereus.nl] alle Almeerders de mogelijkheid krijgen om financieel te participeren in het project en de stroom af te nemen. Op deze pagina vindt u straks meer informatie over de mogelijkheden.

Planning

Inmiddels zijn de omgevingsvergunning voor Zuyderzon Almere en de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) van het Rijk verleend. In het voorjaar van 2019 gaat de bouw van start en eind 2019 gaat het park de eerste zonnestroom leveren. 

Eerste helft 2017  Aanbestedingsprocedure
Februari 2018       Omgevingsvergunning verleend
Maart 2018           Aanvraag SDE + subsidie
Voorjaar 2019       Start bouw
Eind 2019             Gereed

Betrokken partijen

Gemeente Almere

Het programma ‘Energie werkt!’ draagt bij aan een ‘energieneutraal’ Almere in 2022. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare  energiebronnen. Een energieneutrale stad kunnen we alleen met elkaar bereiken. Bewoners, bedrijven, scholen en verenigingen worden met de campagne ‘Almere geeft Energie’ gewezen op de vele voordelen van duurzame en hernieuwbare energie: lagere maandlasten, een comfortabele woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezond bestaan.

HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). Samen zetten we stappen naar een circulaire maatschappij waarin energie duurzaam wordt opgewekt en grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en recycling. Dat is belangrijk en we willen het slim doen, zodat inwoners daar nu en in de toekomst de vruchten van plukken. Daarom ondersteunt HVC de gemeente Almere met het realiseren van zonne-energie op bedrijventerrein De Vaart 4: zonneweide Zuyderzon Almere.

Sunwatt

Sunwatt BV is een dochtermaatschappij van de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij (WBI) en houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van zonne-energieprojecten. WBI heeft sinds 2005 als missie 'bouwen aan een duurzame leefomgeving' en ontwikkelt, helpt realiseren en investeert in Wind en Zonne-energie bedrijven en projecten in Nederland en internationaal. In Nederland heeft Sunwatt succesvol Solarpark De Kwekerij en De Groene Weuste helpen realiseren. Twee bijzondere zonneprojecten waarbij een gezonde economische basis voor de twee projecten gecombineerd is met een hoog maatschappelijk, landschappelijk en ecologisch rendement, ofwel lange termijn waarde creatie voor alle belanghebbenden.

De Groene Reus

Duurzame energie coöperatie Flevoland  ‘De Groene Reus’ is een groeiende groep actieve burgers die op vrijwillige basis werkt aan een energieneutraal Almere en aan een groenere provincie. Wij geloven dat we als energiecoöperatie voor bewoners en bedrijven het verschil kunnen maken om de wereld duurzaam te veranderen. Te beginnen in Flevoland. Wij dragen ons steentje bij aan de ambitieuze doelstelling van de Gemeente Almere voor een energieneutrale stad Almere in 2022. Om dit mogelijk te maken geven we tips om energie te besparen en inspireren we tot een duurzame levensstijl. Ook investeren we collectief in duurzame oplossingen en dragen wij bij aan innovatie (bijvoorbeeld via smart grids) om daarmee onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.