Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt. Deze website bevat meer informatie over het plan en de manier waarop belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Actueel: onderzoeksrapport en inloopbijeenkomst

Betrokkenen bij het onderzoek naar de mogelijkheden om een zonneveld te ontwikkelen in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 25 september 2019. De belangrijkste documenten en een lijst met veel gestelde vragen zijn hier onder te vinden ter voorbereiding op deze bijeenkomst.   

Lees hier het onderzoeksrapport:

Werken aan groene energie

Het onderzoeksgebied is 93 hectare, ongeveer zo groot als 185 voetbalvelden. Voor een haalbare gebiedsontwikkeling en een betekenisvolle bijdrage aan de duurzame energiedoelstelling, is een zonneveld van minimaal 20 hectare nodig. Daarbij zoeken wij naar mogelijkheden voor een combinatie van het opwekken van zonne-energie en (het behoud van) landbouw, groen en water. Het is de bedoeling dat een ondernemer de energie-installatie voor een periode van 20 jaar zal exploiteren, waarmee we minimaal 4.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

Proces en besluitvorming

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond tussen de Trekweg en de A6. De gemeente denkt en werkt mee aan het initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf voor dit gebied. 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere besloten in 2015 de mogelijkheden van dit gebied te onderzoeken. Daarna zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals een haalbaarheidsonderzoek.

In januari 2018 bezochten ruim honderd omwonenden een inloopavond over het project. Na deze avond werd een bewonersadviesgroep van 10 personen opgericht. Deze heeft tijdens twee sessies over verschillende onderwerpen meegedacht.

Op 25 september 2019 is er wederom een inloopbijeenkomst. 

Waarom dit stuk grond? 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor het plaatsen van zonnepanelen samen met de gemeente Almere en Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar geschikte locaties in Almere rondom de A6. De locatie langs de Trekweg in Almere Buiten kwam naar voren als kansrijk.

Het onderzoeksgebied valt binnen het groenblauwe raamwerk (zoals beschreven in het beleid ’Kleur aan Groen’). De gemeente verwelkomt initiatieven die bijdragen aan het behouden en benutten van het raamwerk. De gemeente heeft wel spelregels opgesteld. Zo moeten de initiatieven goed in het landschap passen. De gemeente toetst het uiteindelijke plan hierop.

Landschappelijke kwaliteit

We streven naar een plan voor dit gebied dat past in de omgeving én bij de gemeentelijke doelstellingen van ‘Growing Green Cities’ en ‘Kleur aan Groen’. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt of met het extra geld dat verdiend gaat worden door de verhuur van grond een groen landschap kan worden aangelegd rond het zonneveld. 

Rol omwonenden en belanghebbenden       

Relevante links