De mogelijkheden voor een zonneveld tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten worden op dit moment onderzocht. Op deze pagina is het onderzoekrapport te lezen.