Windenergie

Windenergie is een belangrijke duurzame bron om de Almeerse energievoorziening te verduurzamen. In Almere worden momenteel twee windmolenparken ontwikkeld. Eén in Almere Pampus, waar het huidige windpark Jaap Rodenburg wordt vernieuwd, en één in Zeewolde, waarbij de huidige windmolens in de bocht van de A27 die op het grondgebied van Almere staan worden vervangen door grotere windmolens. Daarnaast is het denkbaar dat er in de toekomst op andere locaties nog extra windmolens gerealiseerd kunnen worden. Daarover leest u hier meer.

Bij de vernieuwing van het windpark in Almere Pampus is de gemeente Almere het bevoegd gezag. Dat wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de ruimtelijke procedures zoals de vergunningverlening. De lokale energiecoöperatie Almeerse Wind en Nuon ontwikkelen dit park.

Lees meer over Windpark Jaap Rodenburg  

Bij het windpark Zeewolde heeft de gemeente Almere geen formele rol. Dat windpark is dusdanig groot dat het ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag is. De gemeente Almere praat wel mee over dit windpark en probeert op die manier zo goed mogelijk de belangen van de Almeerse bewoners te behartigen. Almeerse bewoners kunnen bijvoorbeeld financieel participeren in het windpark Zeewolde en van de zogeheten gebiedsgebonden bijdrage die de gemeente Almere ontvangt voor het windpark Zeewolde worden investeringen gedaan die ten goede komen aan Almeerders in het gebied. De precieze bestedingsdoelen van de gebiedsgebonden bijdrage moeten nog worden bepaald in samenspraak met de initiatiefnemer van het windpark Zeewolde.

Lees meer over Windpark Zeewolde