10 augustus 2016

Stichting Platform Filmwijk heeft de ambitie om als wijk in 2022 energieneutraal te zijn. De werkgroep Energiek van het platform geeft praktische invulling aan dit streven met het “100-huizenplan”. De werkgroep werkt daarbij nauw samen met de gemeente Almere. 
Een energieneutrale filmwijk betekent in de eerste plaats dat in en voor de Filmwijk net zoveel schone energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Maar ook dat we onze energie niet meer opwekken met olie, gas en kolen. Nee, er wordt schone energie geproduceerd via wind, zon, water en aardwarmte.

Het 100-huizenplan
In het 100-huizenplan worden, verdeeld over de wijk, 100 huizen geselecteerd waar een (voor de deelnemer) gratis energiescan wordt uitgevoerd. Zo’n scan levert een advies op hoe evt. op elektriciteit en warmte kan worden bespaard. Maar ook wordt gekeken of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Op basis van deze scan kan daarna een plan voor besparing en opwekking voor de gehele straat worden opgesteld. Met energie-informatie van 100 verschillende typen huizen, moet het zo mogelijk zijn om voor alle woningen in de Filmwijk de juiste duurzame energiemaatregelen te treffen.

De energiescans en organisatie van bijeenkomsten worden gefinancierd vanuit het gemeentelijk Initiatievenbudget, met hulp van de Flevolandse Natuur en Milieu Federatie en ook woningcorporaties De Alliantie en Ymere zijn betrokken bij de aanpak.

Het 100-huizenplan wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd. Wil je meer weten of jezelf aanmelden voor een gratis energiescan? Neem dan een kijkje op de website van het platform Filmwijk: http://www.filmwijkalmere.nl/energiek/100-huizen-plan-filmwijk/ of stuur een mail naar de werkgroep Energiek: energiek@remove-this.filmwijkalmere.nl.