3 april 2017

De Duurzaamheidslening blijkt erg populair onder Almeerders. Er zijn al ruim 600 aanvragen gedaan voor ruim 3 miljoen euro aan investering in duurzame maatregelen. Het grootste gedeelte van deze investeringen betreft zonnepanelen. Niet iedereen die een lening aanvraagt krijgt die ook; dit is vooral afhankelijk van of de aanvrager kredietwaardig is, volgens de regels van StichtingVolkshuisvestingNederland (SVn).

Het loopt zo goed met de Duurzaamheidslening dat we nog vóór het einde van 2017 een wachtlijst moeten instellen. Vanaf 20 november komen alle nieuwe aanvragen op de wachtlijst. Pas als duidelijk is hoeveel van de huidige aanvragers werkelijk een consumptief krediet krijgen, kunnen er na 1 januari 2018 mogelijk nog aanvragen van de wachtlijst worden gehonoreerd. Uw aanvraag zal vanaf 20 november 2017 dus voorlopig niet in behandeling worden genomen. U krijgt alleen een bericht als er alsnog weer budget beschikbaar komt.