10 augustus 2016

In de Sieraden- en Stripheldenbuurt is de lokale energieco√∂peratie De Groene Reus samen met de bewonersplatforms van beide buurten en de gemeente Almere bezig om wijkcollectieven voor de inkoop van energiebesparende maatregelen en maatregelen voor eigen duurzame energieopwekking te organiseren.  

Wat is een wijkcollectief?
Via een wijkcollectief krijgen bewoners de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen voor hun eigen huis in kaart te brengen, en gezamenlijk in te kopen. Dat betekent dat de kosten voor de maatregelen lager worden door groter in te kopen. Er zijn dit jaar bovendien aantrekkelijke lokale en rijkssubsidies van kracht. Voor meer informatie over De Groene Reus en deelname aan het wijkcollectief zie: www.degroenereus.nl/wijkcollectieven