2 februari 2018

“Ik ben een voorstander van zonnepanelen, maar er zijn ook ongemakken die eruit voortkomen.” “We maken ons zorgen over het uitzicht en over de waardevermindering van ons huis.” “Ik zou het leuk vinden als er ook schapen kunnen lopen.”

Zomaar een aantal reacties van bewoners van Almere Buiten. Op 31 januari was daar een inloopbijeenkomst over de mogelijke komst van een zonneveld tussen de A6 en de Trekweg in Almere. Zo’n 120 mensen lieten zich informeren, gaven aan wat hun zorgen en wensen zijn en schetsten hun idee van de invulling van het onderzoeksgebied.

Het gaat om een onderzoeksgebied van 93 hectare. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond en onderzoekt samen met de gemeente Almere of het mogelijk is om daar zonne-energie op te wekken. Afgesproken is minimaal te gaan voor een zonneveld van 20 hectare, waarmee ongeveer 4.000 huishoudens van energie worden voorzien. De hectaren die niet gebruikt worden voor het zonneveld krijgen een groene invulling. Tekentafel Direct omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden mogen adviseren over de plannen. Dit deden ze tijdens de inloopbijeenkomst volop: tafel 4, de ‘tekentafel’, was de drukst bezette tafel. Veel mensen uit de omgeving staan positief tegenover de ontwikkeling van duurzame energie. “Ik ben voor zonne-energie en zonnepanelen, als het maar goed ingepast wordt in de omgeving.” Ze maken zich wel zorgen, voornamelijk over hun uitzicht, de schittering, de waarde van hun woning en de mogelijkheid dat panelen het geluid van de A6 verder versterken. “Onze zorg is vrij universeel.”

De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf beogen een invulling van het gebied die aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen Almere maakt groen . Het Rijksvastgoedbedrijf wil daarom de meerwaarde van de grondopbrengst in het onderzoeksgebied investeren. Zo heeft de omgeving de lusten en de lasten van de ontwikkeling. Een deel van de omwonenden ziet het zonneveld als een kans op meer groene en recreatieve functies in het onderzoeksgebied. “Mijn voorkeur is om een groenzone dichtbij de woningen te hebben en de zonnepanelen iets verder weg.” Tips De bezoekers hadden ook nog een aantal tips voor het projectteam: “Blijf communiceren.” “Laat ons weten hoeveel hectares het precies worden.” “Laat ons zien wat met onze input gedaan wordt.” En: “Maak er iets moois van!” 

Een uitgebreid verslag van deze avond vindt u hier. Op deze website kunt alles volgen over het verloop van het project.