Welke technische oplossingen zijn mogelijk zonder aardgas?

In januari 2018 is door het college van B en W de Warmtevisie aangenomen, waarin per stadsdeel of wijk is aangegeven hoe deze het beste van nieuwe energie voorzien kan worden. Daarbij is rekening gehouden met het soort woning, het verbruik en het gebied. Er zijn meerdere technische oplossingen mogelijk, maar er zijn er twee die de voorkeur hebben: een stadsverwarmingsnet of een warmtepomp

Om gebruik te kunnen maken van een stadsverwarmingsnet moet dat warmtenet natuurlijk wel in uw buurt zijn. Voor u als particuliere bouwer betekent dit het volgende:

Gaat u bouwen in Poort, Stad, Noorderplassen of Oosterwold? Dan hoeft u niets te veranderen. Deze gebieden zijn namelijk al aardgasvrij. In alle overige gebieden zal een warmtepomp in de meeste gevallen de beste oplossing zijn. Vaak valt dan de term ‘all-electric’. Dat komt omdat een warmtepomp met behulp van elektriciteit warmte en warm water geeft.

Warmtepompen zijn er in twee soorten. Lucht-warmtepompengebruiken de buitenlucht als bron, warmte-warmtepompen gebruiken water als bron, meestal is dat water uit de bodem.

Vrijwel alle leveranciers van gasketels  hebben ook een ruim aanbod in warmtepompen. 

Hoe werkt een warmtepomp?

De meest eenvoudige uitleg is die van een koelkast. In een koelkast stop je elektriciteit en je maakt daarmee de binnenkant koud. Aan de achterkant van de koelkast voel je de warmte. Een warmtepomp werkt hetzelfde, met een groot verschil: je zorgt dat de warme kant het huis in komt.

Daarmee is ook duidelijk dat een warmtepomp lang niet zo nieuw is, want de techniek hiervan wordt al meer dan 100 jaar toegepast.

Belangrijk is dat in een drinkwaterbeschermingsgebied je vaak geen waterwarmtepomp mag toepassen. In die gevallen wordt meestal een luchtwarmtepomp gekozen. Op deze kaart kunt u zien of u gaat bouwen in een drinkwaterbeschermingsgebied.

Het gebied oostelijk van Almere Haven en onder de A6 is voor het grootste deel drinkwatergebied. Dat betekent dat Nobelhorst, Overgooi, Vogelhorst en Oosterwold in het drinkwaterbeschermingsgebied vallen. In de kaart ziet u verschillende kleuren, dat komt omdat de kleilagen die het drinkwater beschermen op verschillende dieptes liggen in het gebied. Maar ook als u in een drinkwaterbeschermingsgebied bouwt, zijn er soms oplossingen om toch de ondiepe bodem te gebruiken. Hierover wordt in een latere update van deze website meer informatie gegeven. Als u inzoomt op deze kaart, kunt u ook zien tot hoe diep u mag boren. Voor het gebied Oosterwold is een aantal adviezen voor particulieren uitgewerkt.

Onderaan deze pagina staat een aantal adviesrapporten speciaal opgesteld voor particuliere kavelkopers, deze adviezen zijn ook goed bruikbaar voor Vogelhorst en gedeeltelijk voor Nobelhorst en Overgooi. In de Laren en in Buiten mag wel gebruikgemaakt worden van de bodem als bron voor drinkwater.

 

Financiële mogelijkheden

Banken bieden nu al extra hypotheek aan voor de maatregelen die nodig zijn voor aardgasvrij bouwen. Deze extra hypotheek hangt dan niet meer af van inkomen, maar van de te verwachten lagere energierekening in de toekomst. Geld dat je namelijk niet meer uit hoeft te geven aan de gasrekening, kun je gebruiken om de hypotheek te betalen.

Alle banken mogen deze oplossing aanbieden, maar nog niet alle banken doen dit. De verwachting is dat dit snel zal veranderen, nu de wetgeving is gewijzigd. Het Nibud heeft hierover vorig jaar advies gegeven aan het Rijk. Dat leidde tot nieuwe leennormen. De aanschaf van de extra maatregelen kan dus meegenomen worden in de hypotheek. Op de website van het de Rijksoverheid wordt dit toegelicht. 

Voor warmtepompen geldt dat het Rijk nu een subsidieregeling heeft: ISDE. Hiermee kunt u duizenden euro’s subsidie krijgen op de aanschaf van uw warmtepomp.

Naar boven