Goed nieuws voor de energietransitie. Alle nieuwbouw in Nederland wordt aardgasvrij. Deze plannen waren al langer bekend, maar door de zware aardbeving in het Groningse Zeerijp in januari van dit jaar is alles in een stroomversnelling geraakt. Daarom is op 8 mei bekendgemaakt door de Rijksoverheid dat de wet nu op 1 juli 2018 al wordt ingevoerd. Dat betekent dat elk nieuw gebouw (en klein bedrijf), waarvoor nĂ¡ 1 juli 2018 (!) een bouwaanvraag ingediend wordt, aardgasvrij gebouwd moet worden.

Dit vraagt wel veel en snelle actie voor alle bouwprojecten die nu al in ontwikkeling zijn. Deze website is erop gericht om de particuliere bouwers zoveel mogelijk te helpen met deze aanpassing.

Op deze pagina vindt u meer informatie over technische alternatieven voor bouwen zonder aardgas en de mogelijkheden die er zijn op financieel gebied. 

Wat moet u doen als u nu bezig bent met het ontwerpen van uw woning?

Het belangrijkste is dat u zo snel mogelijk met uw bouwbedrijf bespreekt op welke manier zij hun energie-oplossing voorstellen. Veel bouwbedrijven hebben al oplossingen paraat. De oplossingen zijn namelijk al op diverse plekken uitgevoerd, ook in Almere. Voor sommige bedrijven zal dit nog wel extra werk betekenen en soms ook (kleine) aanpassingen in het ontwerp. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over aardgasvrij verwarmen, hoe het zit met tarieven en kosten, welke subsidies er beschikbaar zijn vanuit het Rijk, de ervaringen van andere zelfbouwers of contactgegevens? Via deze website houden wij u op de hoogte. Ook zal het Rijk de komende maanden extra informatie gaan leveren. Daarbij is Almere gevraagd om mee te denken wat er in praktijk nodig is. Dus meld vooral uw vragen en opmerkingen bij ons, zodat we dit kunnen meenemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl. Als het gaat om zaken die we als gemeente zelf kunnen oplossen, gaan we dat natuurlijk oppakken!

Achtergrond

Op 30 januari 2018 heeft de Tweede Kamer op initiatief van D66 en VVD een amendement aangenomen bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) waarmee het aanleggen van aardgasleidingen voor nieuwbouw verleden tijd is. Dit wetsvoorstel is op 3 april als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. Daarna heeft een stevige discussie achter de schermen plaatsgevonden over de haalbaarheid van de datum 1 juli. Er was geen discussie over de beslissing zelf, maar er was wel twijfel of 1 juli haalbaar was. Op 8 mei is in de Staatscourant gepubliceerd dat de wet definitief op 1 juli 2018 in werking treedt.