Na 3 jaar is het subsidieplafond van 3 ton van het Initiatievenbudget bereikt. Via deze regeling kon je €10.000,- subsidie krijgen voor het uitvoeren van een onderzoek naar energiebesparende maatregelen aan bijvoorbeeld de woning. Ook kon je via deze regeling €3.000,- subsidie krijgen voor het organiseren van draagvlak voor activiteiten die bijdragen aan een energieneutraal Almere. Een belangrijke voorwaarde van de subsidie is dat deze samen met anderen wordt aangevraagd. 

 

Van 2015 tot en met 2018 heeft de gemeente met behulp van deze subsidieregeling bijna 40 bewonersgroepen en bedrijfscollectieven geholpen om hun duurzaamheidsplannen te verwezenlijken.