Het programma ‘Energie werkt!’ draagt bij aan een ‘energieneutraal’ Almere in 2022. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare  energiebronnen. Een energieneutrale stad kunnen we alleen met elkaar bereiken. Bewoners, bedrijven, scholen en verenigingen worden met de campagne ‘Almere geeft Energie’ gewezen op de vele voordelen van duurzame en hernieuwbare energie: lagere maandlasten, een comfortabele woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezond bestaan.

In het programma Energie Werkt staat beschreven hoe Almere energieneutraal gaat worden. Het programma bestaat uit vijf werklijnen: ‘Zon’ gaat over energiewinning door zonnepanelen op daken van particuliere woningen, op gemeentelijke gebouwen en daken van scholen en verenigingen. Verder wordt gekeken naar panelen op huurwoningen en naar zonnevelden op braakliggende gronden. De werklijn ‘warmte’ gaat over het verduurzamen van het bestaande warmtenet en de inzet van hernieuwbare energiebronnen. In de derde lijn ‘wind’ ondersteunt de gemeente windenergie-initiatieven van bewoners en bedrijven. Voor investeringen daarbuiten wordt bekeken hoe aangesloten kan worden bij ontwikkelingen in de provincie Flevoland. De windparken Pampus en bij de A27 worden vervangen.

De laatste twee werklijnen zijn gericht op specifieke doelgroepen: scholen en verenigingen en bewoners en bedrijven. Bewoners worden ondersteund door stimuleringsmaatregelen, zoals het Initiatievenbudget ‘Samen werken aan duurzame energie’ en goedkope duurzaamheidsleningen uit het energiefonds. Bedrijven krijgen meer inzicht in rendabele investeringen en maatregelen – zij besparen al snel 5 tot 15 procent. Scholen en verenigingen kunnen met een goede aanpak 10 tot 30 procent besparen op hun energierekening.