Het is de ambitie van Almere om in 2022 een energieneutrale stad te zijn. Daarom faciliteert gemeente Almere een netwerk van 'energie-ambassadeurs'. En u kunt daar ook toe behoren!

Wat is een energie-ambassadeur?
Het zelf opwekken van duurzame energie heeft enorm veel voordelen. En wie kan je beter laten zien en vertellen wat de voordelen zijn dan je eigen buurman of andere stadsbewoner? Energie-ambassadeurs zijn Almeerders die al enthousiast met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energieopwekking bezig zijn en die hun ervaringen met andere buurtbewoners willen delen. Op dit moment zijn er al verschillende ambassadeurs. Zij hebben ook hun eigen website opgericht: www.almeerminder.nl. We willen het netwerk graag verbreden en nodigen je daarom van harte uit je aan te melden als ambassadeur. 

Aanmelden als energie-ambassadeur

Als u belangstelling heeft om energie-ambassadeur in Almere te worden kunt contact opnemen met de ambassadeurs via Almeerminder.