Coalitie ‘Zon op bedrijventerreinen in Almere’

Met het project ‘Coalition of the Doing’ verenigen wij bedrijven die willen werken aan duurzame opwekking. Gemeente Almere heeft het initiatievenbudget ter beschikking gesteld aan Climate Neutral Group om het vooronderzoek naar zonnepanelen bij 25 ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (> 3x80 Ampère) te bekostigen. Het vooronderzoek bestaat uit een schouw van het dak, het opstellen van een voorbeeldontwerp voor het PV-systeem, een accurate exploitatiebegroting en het aanvragen van de SDE+ subsidie in september. De resultaten koppelen zij terug in een persoonlijk adviesrapport.

U kunt er voor kiezen om deel te nemen aan het collectief waar de PV-systemen gebundeld worden tot één bestek, waarop de markt vervolgens kan inschrijven. Samen met andere Almeerse ondernemers staat u sterk: een efficiënt proces en inkoopvoordeel. Hiernaast heeft u de keuze om (gedeeltelijk) mee te investeren of uw dak ter beschikking te stellen. Zelfs zonder investering kunt u bijdragen aan de duurzame energietransitie in Almere en groene stroom van uw eigen dak afnemen tegen een aantrekkelijke prijs, zónder energiebelasting.

Wilt u aanspraak maken op een uitgebreid vooronderzoek? Meld u zich dan aan:

Aanvraag energiescan bedrijf

aanvraagformulier energiescan