In Almere zijn er heel wat mogelijkheden om zonnevelden aan te leggen. Zonnevelden brengen het halen van de energiedoelstellingen dichterbij. Het eerste zonneveld in Almere is het zoneiland bij Noorderplassen-West. Op dit moment is de realisatie van een zonneveld op bedrijventerrein De Vaart dichtbij. De mogelijkheden voor een zonneveld tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten worden op dit moment onderzocht.