18 september 2017

Er liggen zonnepanelen op 65 gebouwen van de gemeente. En dat worden er nog meer. In het filmpje – gemaakt vanuit een drone - ziet u mooie beelden van een aantal van deze gebouwen.

Het uiteindelijke doel van de gemeente is energieneutraal worden. We zijn daarom van plan om volgend jaar op meer plaatsen LED-verlichting te gebruiken en bij een aantal gebouwen het gebruik van gas te vervangen door warmtepompen. Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen is een van de speerpunten uit het Meerjarenperspectief Vastgoed Almere. Het college heeft hier mee ingestemd. Het voorstel moet nog door de gemeenteraad besproken worden.

Bekijk ook de video