10 oktober 2018

Op 27 september heeft de gemeenteraad de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de ontwikkeling van het windpark in Almere Pampus en is de definitieve omgevingsvergunning verleend.
  
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend kunnen vanaf 11 oktober tot en met 21 november 2018 in beroep gaan tegen de definitieve omgevingsvergunning. Hoe precies leest u in de publicatie . De definitieve omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn hier te downloaden:

Definitieve omgevingsvergunning windpark Pampus 

Bescheiden bij omgevingsvergunning