11 april 2018

Almeerse Wind en Nuon willen gezamenlijk het huidige Windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus vernieuwen. Zij hebben daar een omgevingsvergunning voor aangevraagd. De ontwerp omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken gedurende 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei 2018 ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1.

De ter inzage gelegde stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Via het digitaal loket (http://gemeente.almere.nl), of telefonisch via telefoonnummer 14036, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Iedereen kan schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen indienen . U kunt uw zienswijze richten aan: het College van B&W, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. 'ontwerp omgevingsvergunning windpark Almere Pampus'.


Twee informatie bijeenkomsten

De gemeente Almere organiseert twee informatieavonden waar u informatie kunt inwinnen over de omgevingsvergunning. Het zijn inloopavonden. U kunt dus langskomen wanneer het u schikt:

  • Dinsdag 24 april bent u van 19:00 tot 21:00 welkom in Sterrenschool De Ruimte, Nimfenplein 1 
  • Woensdag 25 april bent u van 19:00 tot 21:00 welkom in restaurant De Kapitein, Boelijn 70