8 februari 2018

Foto: Gemeente Lelystad

De colleges van Almere en Lelystad hebben besloten om nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2019 niet meer te laten aansluiten op aardgas. Het besluit past bij de verklaring van 25 gemeenten uit de Metropool Regio Amsterdam, die begin deze maand een overeenkomst ondertekenden met dezelfde ambitie.

In de overeenkomst staat dat vanaf 1 februari 2018 alle nieuwbouwprojecten, waarover het college van burgemeester en wethouders een besluit gaat nemen, aardgasvrij zijn. Ook bij de projecten waar al over besloten is, wordt onderzocht of aardgasvrij nog haalbaar is. Er is afgesproken dat, mochten er aanpassingen nodig zijn, hierover rond de zomer van 2018 definitief over wordt besloten.

Dit jaar wordt in Almere en Lelystad beschouwd als een overgangsjaar. De gemeente gaat het gesprek aan met alle partijen die betrokken zijn bij nieuwbouw. Vooruitlopend op regelgeving vanuit het Rijk wordt onderzocht of aan de verkoop van grond voorwaarden kunnen worden verbonden.