20 september 2017

Deze week is in het kader van de wijkgerichte aanpak energie van de gemeente een energiepilot in Filmwijk van start gegaan. De eerste groep bewoners kreeg uitleg over hoe ze hun energieverbruik kunnen meten met een energiemonitor die ze van de gemeente uitgereikt kregen. 

Meten is weten

Meten is weten, en door meer inzicht in het verbruik te hebben kunnen bewoners bewuster omgaan met energie en daarmee energie gaan besparen. De gemeente gaat de komende maand aan de in totaal 160 huishoudens die zich hebben aangemeld voor de pilot een energiemonitor geven.  Bewoners kunnen daarmee rechtstreeks zien hoeveel energie ze op elk moment van de dag gebruiken. In ruil daarvoor zal de gemeente gedurende een jaar de energiegegevens van de deelnemers gebruiken om beter inzicht te krijgen in wat de invloed is van het type woning, aantal bewoners en andere factoren op het energieverbruik van de deelnemende huishoudens. Daarmee wil de gemeente beter in staat zijn om Almeerders, in Filmwijk en ook in andere wijken, te adviseren en ondersteunen bij energiebesparing en verduurzamen van het energieverbruik. Deze pilot past in het streven van de gemeente Almere om in 2022 een energieneutrale stad te zijn.