25 januari 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend aan Windpark Zeewolde. Een windpark dat met 91 turbines jaarlijks voor zo'n 280.000 huishoudens groene stroom gaat opwekken. Dankzij de subsidie start de bouw al in 2022.

De totale investering voor de ontwikkelaars van het windpark zal zo'n ‚ā¨ 500 miljoen bedragen. Het risicodragend deel van die investering wordt door bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het projectgebied opgebracht. Ook burgerwindco√∂peratie De Nieuwe Molenaars investeert risicodragend en geeft daarnaast in samenwerking met Windpark Zeewolde de inwoners van Almere en Zeewolde de kans om tot een bedrag van 10 miljoen euro te investeren tegen een beperkt risico.

Windpark Zeewolde is daarmee een van de grootste community windparken op land in Nederland. 

Het windpark ligt pal naast Almere, maar ook binnen onze eigen gemeentegrenzen worden stappen voorwaarts gemaakt met de vernieuwing van windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus