Almeerse Wind en Nuon willen samen het huidige Windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus vernieuwen. Er zijn vijf varianten uitgewerkt voor de opstelling van het nieuwe windpark. Al deze opstellingen voldoen ruim aan beleid en wet- en regelgeving. De nieuwe windmolens komen op circa 1500 meter van bestaande woningbouw te staan, waardoor er geen geluidsoverlast wordt verwacht. Het planschaderapport laat zien dat er geen sprake is van waardedaling van deze woningen. Omdat de nieuwe turbines niet hoger worden dan 150 meter hoeft er géén verlichting op de windmolens te worden geplaatst.

De gemeente Almere vindt het belangrijk dat er een zoveel mogelijk gedragen eindopstelling komt. Bewoners uit de omliggende wijken Poort, Muziekwijk-Noord en Noorderplassen West konden daarom tot 7 augustus aangeven welke varianten zij het beste vinden. Zij hebben een brief ontvangen met een persoonlijke inlogcode.

Op deze pagina staan meerdere kaarten en afbeeldingen per variant met achtergrondinformatie. Een samenvatting vindt u hier. 

Variant 'dubbele lijn'

Beschrijving

Er worden in twee lijnen 9 nieuwe windmolens van 150 meter geplaatst, die oost- westelijk zijn georiënteerd. Om ruimte te maken voor de nieuwe windmolens, moeten de vijf meest noordelijk gelegen windmolens van het huidige windpark Jaap Rodenburg worden gesloopt. De andere vijf windmolens van het huidige windpark kunnen nog vijf jaar duurzame energie opwekken. In de periode tussen 2020 en 2025 zullen er dan dus 14 windmolens staan in het park, die van elkaar verschillen. Dit noemen we de ‘dubbeldraaiperiode’. Doordat de onderlinge afstanden van de windmolens in de dubbele lijn beperkt zijn, kunnen er in deze variant ten opzichte van de andere varianten windturbines geplaatst worden met een kleinere rotordiameter.

 

Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Pampushout
Impressie vanaf Pampushout

Kenmerken

Productie inclusief dubbeldraai

84.7 GWh per jaar

Dubbeldraai

Ja

Aantal turbines

1e 5 jaar: 14, daarna 9

Minimale afstand molen tot bebouwing

1500 meter

Minimale afstand geluidscontour*  tot bebouwing

1200 meter

*47 Lden contour: binnen deze contour is woningbouw wettelijk niet toegestaan vanwege het geluid. Daarbuiten is woningbouw wel toegestaan. Meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid

Variant 'cluster'

Beschrijving

Er worden verspringend 9 nieuwe windmolens van 150 meter geplaatst, die oost- westelijk zijn georiënteerd. Om ruimte te maken voor de nieuwe windmolens, moeten de vijf meest noordelijk gelegen windmolens van het huidige windpark Jaap Rodenburg worden gesloopt. De andere vijf windmolens van het huidige windpark kunnen nog vijf jaar duurzame energie opwekken. In de periode tussen 2020 en 2025 zullen er dan dus 14 windmolens staan in het windmolenpark, die van elkaar verschillen. Dit noemen we de ‘dubbeldraaiperiode’. De productie in deze variant is hoger dan de productie bij de dubbele lijn variant. Dat komt doordat er, door een grotere onderlinge afstand, turbines met een grotere rotordiameter kunnen worden geplaatst.

Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Pampushout
Impressie vanaf Pampushout

Kenmerken

Productie inclusief dubbeldraai

96.6 GWh per jaar

Dubbeldraai

Ja

Aantal turbines

1e 5 jaar: 14, daarna 9

Minimale afstand molen tot bebouwing

1500 meter

Minimale afstand geluidscontour* tot bebouwing

1200 meter

*47 Lden contour: binnen deze contour is woningbouw wettelijk niet toegestaan vanwege het geluid. Daarbuiten is woningbouw wel toegestaan. Meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid

Variant '3 lijnen met 9 turbines'

Beschrijving

Er worden 9 nieuwe windmolens van 150 meter geplaatst die noord- westelijk zijn georiënteerd. Om ruimte te maken voor de nieuwe windmolens, worden alle 10 windmolens van het huidige windpark Jaap Rodenburg gesloopt. Er is dus geen sprake van ´dubbeldraai´. De windmolens zijn, op verzoek van bewoners uit Noorderplassen West, zo dicht mogelijk op elkaar geplaatst. Daardoor is de landschappelijke inpassing van deze opstelling iets minder goed dan die van de volgende 2 varianten; de windmolens volgen de bestaande lijnstructuur (bosrand en wegen) in het landschap minder goed. De totale productie van duurzame energie is vergelijkbaar met de varianten waar nog wel sprake is van dubbeldraai. Dat komt omdat de molens bij deze variant gunstiger staan ten opzichte van de overheersende windrichting.

 

Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Impressie vanaf Pampushout
Impressie vanaf Pampushout
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Oostvaardersdijk

 Kenmerken

Productie

93.2 GWh per jaar

Dubbeldraai

Nee

Aantal turbines

9

Minimale afstand molen tot bebouwing

1500 meter

Minimale afstand geluidscontour tot bebouwing

1100 meter

*47 Lden contour: binnen deze contour is woningbouw wettelijk niet toegestaan vanwege het geluid. Daarbuiten is woningbouw wel toegestaan. Meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid

Variant '3 lijnen met 10 turbines'

Beschrijving

Er worden 10 nieuwe windmolens van 150 meter geplaatst die noord- westelijk zijn georiënteerd. Om ruimte te maken voor de nieuwe windmolens, worden alle 10 windmolens van het huidige windpark Jaap Rodenburg gesloopt. Er is dus geen sprake van ´dubbeldraai´. De windmolens staan wat verder uit elkaar, zodat de windmolens parallel staan aan de lokale wegen en zo landschappelijk beter zijn ingepast. Voor Almere Poort betekent deze variant dat de dichtstbijzijnde turbine verder weg komt te staan. Deze variant levert 10% meer groene energie dan de variant met 9 turbines. De kans op overlast door geluid blijft nihil, net als bij de andere varianten. Ook is er geen sprake van slagschaduw op gevels, net als bij de andere varianten.

 

Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Pampushout
Impressie vanaf Pampushout

 Kenmerken

Productie

102.3 GWh per jaar

Dubbeldraai

Nee

Aantal turbines

10

Minimale afstand molen tot bebouwing

1600 meter

Minimale afstand geluidscontour* tot bebouwing

1200 meter

*47 Lden contour: buiten deze contour mogen woningen worden gebouwd. Meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid

Variant '3 lijnen met 11 turbines'

Beschrijving

Er worden 11 nieuwe windmolens van 150 meter geplaatst die noord- westelijk zijn georiënteerd. Om ruimte te maken voor de nieuwe windmolens, worden alle 10 windmolens van het huidige windpark Jaap Rodenburg gesloopt. Het voordeel van deze variant is de extra productie van duurzame energie. Circa 10 procent meer dan bij de variant met 10 turbines en circa 20 procent meer dan bij de variant met 9 turbines. De windmolens staan parallel aan lokale wegen en zijn zo landschappelijk goed ingepast. De overlast door geluid is net als in de andere varianten nihil. Ook is er geen sprake van slagschaduw op gevels van woningen.

 

Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Opstelling met afstand tot woningbouw + afstand geluidscontour
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Oostvaardersdijk
Impressie vanaf Pampushout
Impressie vanaf Pampushout

 Kenmerken

Productie

112.0 GWh/jaar

Dubbeldraai

Nee

Aantal turbines

11

Minimale afstand molen tot bebouwing

1500 meter

Minimale afstand geluidscontour* tot bebouwing

1100 meter

*47 Lden contour: buiten deze contour mogen woningen worden gebouwd. Meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid

Vervolg

De uiteindelijke opstelling wordt onder meer op basis van de uitkomst van de raadpleging gekozen, maar de gemeente Almere weegt ook andere zaken mee. Denk aan de landschappelijke inpassing van de opstellingen en de energieopbrengst. De verwachting is dat het college van B&W in september 2017 een besluit neemt over de opstelling . Wij informeren u daarover via deze website en de media.

Lees hier meer over: