• het jaarlijkse percentage door zonnepanelen opgewekte groene stroom;
  • het elektriciteitsverbruik;
  • en het gasverbruik. 

Tevens zijn de resultaten van het eerste uitvoeringsjaar en van het tweede uitvoeringsjaar van het programma Energie Werkt bekend.

Daarnaast wekken we in Almere ook energie op met windmolens. Deze windenergie wordt opgewekt in Almere Pampus en in de bocht van de A27. Momenteel wekken deze windparken respectievelijk 26.350 MWh en 53.000 MWh elektriciteit op, goed voor het elektriciteitsverbruik van 8.000 en 10.000 huishoudens in Almere. Samen is dit 8,2% van het elektriciteitsverbruik in heel Almere (dus ook van bedrijven en instellingen).