• het jaarlijkse percentage door zonnepanelen opgewekte groene stroom;
  • het elektriciteitsverbruik;
  • en het gasverbruik. 

Tevens zijn de resultaten van het eerste uitvoeringsjaar en van het tweede uitvoeringsjaar van het programma Energie Werkt bekend.

Daarnaast wekken we in Almere ook energie op met windmolens. Deze windenergie wordt opgewekt in Almere Pampus en in de bocht van de A27. Momenteel wekken deze windparken respectievelijk 26.350 MWh en 53.000 MWh elektriciteit op, goed voor het elektriciteitsverbruik van 8.000 en 10.000 huishoudens in Almere. Samen is dit 8,2% van het elektriciteitsverbruik in heel Almere (dus ook van bedrijven en instellingen).

electraverbruik_pc5

Default:electraverbruik_pc5

electraverbruik_pc6

Default:electraverbruik_pc6

gasverbruik_pc5

Default:gasverbruik_pc5

gasverbruik_pc6

Default:gasverbruik_pc6

wvisie_2008

Default:wvisie_2008

wvisie_2009

Default:wvisie_2009

wvisie_2010

Default:wvisie_2010

wvisie_2011

Default:wvisie_2011

wvisie_2012

Default:wvisie_2012

wvisie_2013

Default:wvisie_2013

wvisie_2014

Default:wvisie_2014

wvisie_2015

Default:wvisie_2015